Dokumentbevakning

Saknar ni bankfack, eller har ert avtal om bankfack sagt upp?

För en fast kostnad förvarar vi era dokument och garanterar att detta kommer fram när ni avlider.
I Dokumentbevakningen kan ni förvara upp till 10st dokument/handlingar.

Att förvara testamente, Livsarkiv och gåvobrev på ett säkert ställe är självklart. Men lika viktigt är att de kommer fram då någon avlider.
Därför erbjuder vi förvaring och bevakning av viktiga dokument via vår tjänst Dokumentbevakning. Förvaring och bevakning av ett Livsarkiv är kostnadsfritt, för övriga dokument tillkommer en engångskostnad.

Så här går det till:

  • Du har ett testamente eller har för avsikt att upprätta ett. 
  • Vi upprättar en depå i ditt namn och personnummer där vi lagrar ert original samt en digital kopia.
  • Via Skatteverket får vi varje vecka uppgifter om vilka som har avlidit. När vi får träff på en depå vi bevakar kontaktar vi de anhöriga.

Det kan gå många år mellan att en depå upprättas och dokumenten ska tas ut. Det är också ett stort ansvar att bevaka så viktiga handlingar. Därför är säkerheten viktigt för oss:

  • Alla sökningar och händelser loggas i depån och du som depåinnehavare kan begära en depårapport för att själv se vilka sökningar som gjorts. 
  • Systemet är skyddat från intrång och ingen mer än ansvarig på begravningsbyrån samt systemansvarig har möjlighet att se se dokumenten. Alla sådana händelser i depån loggas.

Upprätta Juridisk handlingar