Musik

Vi behöver musik i alla situationer i livet – till uppbyggelse, till glädje, till tröst. Musik går direkt till hjärtat. Musiken har en viktig roll i begravningsakten. Som anhörig har man möjlighet att ha önskemål om musik, egna eller den avlidnes. Om man inte har några önskemål man med förtroende överlåta valet till den tjänstgörande musikern.

Vanligt är att orgelmusik alternativt annan instrumental musik inleder och avslutar begravningen. Vi hjälper er att undersöka med tjänstgörande musiker om era önskemål går att framföra.

Det är inte ovanligt att man förutom orgelmusik önskar solosång eller musik för något annat instrument som t.ex. fiol, flöjt, trumpet, cello. Vi har många duktiga sångare och musiker som vi kan hjälpa er att boka.

Psalmsången rymmer även den en musikupplevelse vid sidan av det talade ordet. Psalmvalet gör man tillsammans med prästen.
Förutom psalmer och instrumentalmusik kan man även i vissa församlingar och vid borgliga begravningar använda sig av Cd-skivor.
Hjälp att finna en lämplig musik och vers vid sorg och begravning är inte alltid enkelt.

Lite hjälp i musikvalet kan du få här: