Namngivning

En namngivning är en ceremoni som oftast firas efter ett barn är fött, namngivningen är fri att utforma som man önskar då den saknar koppling till någon religöst samfund/tillhörighet.

Namngivning kan även kallas t.ex. Välkomstfest eftersom man oftast bjuder in för att fira välkomnandet av barnet.

PLATS
Det finns inga givna regler för vart en namngivning skall äga rum. Den kan förkomma där familjen känner det passar bäst t.ex. i bostaden, trädgården, park eller kanske i Lokal anpassad för ceremonier.

PLANERING
Precis som andra ceremonier kräver det en viss planering. Vi har lång erfarenhet av leda/planera och hjälpa er med ceremonier. Kontakta oss gärna för prisuppgift och hjälp med ceremonin. Beroende på utformningen av ceremonin behövs olika lång tid för planering av namngivningen. Det kan därför vara en fördel att ta en första kontakt tidigt.

TIDSÅTGÅNG
En namngivning är väldigt olika utformade och kan därför variera i tidsåtgång. Normalt ligger det mellan 15-30min.

FÖRRÄTTARE/OFFICIANT
Det finns inga regler för vem som får förrätta en namngivning. Det kan vara föräldrar själva, granne, vän eller en inhyrd officiant. Vi hjälper er att hitta det som passar er familjesituation.

PRIS
Kostnad för en namngivning är beroende på utformningen, antal deltagade och om man önskar bjuda på någon mat och dryck efter själva ceremonin. Vi ger er självklart en prisbild när vi håller i planeringen och ceremonin.

MUSIK
Musiken till namngivning är inte helt olik andra ceremonier t.ex. begravning eller vigslar. Känslorna ligger nära varandra och det finns många vackra och fina låtar som går att använda till detta. En del förslag kan ni lyssna på under musiksidan (se länk nedan).