Nya restriktioner gällande begravningar och ceremonier fr.o.m 1 december 2021

Information om Corona – Covid-19

Sidan senast uppdaterad 2021-11-29 kl. 15:55

GÄLLANDE NYA RESTRIKTIONER OCH REGLER FRÅN 1 december 2021 (UPPDATERAD)
Från den 1 december 2021 gäller följande restriktioner för ceremonier inomhus då deltagarantalet är över 100 personer.

  • 1 meters avstånd åt alla håll mellan människor och/eller sällskap om maximalt 8 personer när det är fler än 100 personer närvarande.

Krav på Vaccinationsbevis/Covidpass gäller ej vid begravningar oberoende av ordning (Kyrklig eller borgerlig) utan endast avståndsregeln vid över 100 personer närvarande.

Minnesstund är en privat sammankomst och omfattas inte av dessa restriktioner. Är minnesstunden på en restaurang gäller deras regler.

Lokala avvikelser kan finnas förekomma

Kontakta oss gärna för mer information vad som gäller i de specifika lokaler som är aktuella.

tel. 0410-109 53 / 040-40 45 09
www.begr.se

Läs restriktionerna från 2021-07-01
Läs restriktionerna från 2021-06-01
Läs restriktionerna från 2021-01-08
Läs restriktionerna från 2020-11-24

INFORMATION FRÅN OSS PÅ LARSSONS BEGRAVNINGSBYRÅ GÄLLANDE CORONA / COVID-19
På våra kontor har vi skärmar i vår entré och vårt besöksrum för er och vår personals säkerhet. Skärmarna är i plexiglas och är ett ökat skydd mot eventuell smittspridning.
På kontoren finns det även handdesinfektion tillgängligt.

Regeringen beslutade den 27 mars 2020 att fr o m söndag den 29 mars 2020 är olagligt att samlas mer än 50 personer, detta gäller även begravningar och minnesstunder. Detta arbetar vi självklart efter.
Dock är det så att vissa lokaler har ett lägre antal än 50 personer som maxgräns. Kontakta oss för mer information.

Begravningar och minnesstunder får äga rum med mindre deltagare, det finns även idag möjlighet att låta gäster delta via livesändning. Det finns även andra alternativ för att låta så många som möjligt få ta ett avsked. Vi hjälper er att hitta den lösning som passar er bäst. Kontakta oss för mer information

En kram på begravningen hör till det mest basala man kan tänka sig när det kommer till medmänsklighet. Men kramen får tillsvidare ge vika. Gör en lätt bugning, det är en av de rekommendationer som vi ser oss tvungna att införa i coronatider.

Det är komplicerat att genomföra en begravning exakt med de önskemål man har nu vilket gör att vi genomför direktsända begravningar om så önskas. Tekniken fungerar bra och möjligheten finns för oss att på detta sätt tillgodose era önskemål så långt det är möjligt för de som känner att det skulle vara ett alternativ.

Redan nu märker vi tydligt av hur anhöriga vill skjuta upp ceremonin till senare ett tillfälle. Den möjligheten finns naturligtvis genom att först kremera. Man har då ett år på sig att gravsätta stoftet. Den ceremoniform som då är aktuell kallas ”Akt över urna” eller ”Urnbegravning”. Det innebär alltså att man inte har kistan med i kapellet/kyrkan utan endast urnan.

På en begravningsceremoni förekommer många äldre personer och det är nu extra viktigt att iaktta försiktighet. Vi har därför tagit fram allmänna riktlinjer för hur man ska bete sig i kapellet/kyrkan för att minska smittspridning. Sådana är t ex. riskavstånd på en meter.

Vi inom begravningsbranschen är en samhällsresurs och behöver vara friska när andra är sjuka. Vår nationella beredskapsplan har satts i bruk. Det innebär att vi nu samarbetar i hela branschen och har dagliga kontakter med sjukvård, myndigheter och huvudmannen för begravningsverksamheten – Svenska kyrkan.

Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade och välkomnar er att ringa eller mejla oss för att få svar på era frågor.
Tel: 0410-109 53 / 040-40 45 09

Vi har jour dygnet runt!

Vanliga frågor

Kan begravningen genomföras som planerat då många av både närstående och gäster är i riskgruppen- dvs äldre?
Vi på Larssons Begravningsbyrå följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om anhöriga vill flytta fram datum för ceremoni eller ändra något så finns det möjlighet. Om det finns närstående och andra gäster som tillhör riskgrupper är vår rekommendation att föreslå dem att avstå närvaro vid ceremonin.
 
Kan man boka av och ställa in begravningen?
Vi gör allt de kan för att hjälpa till att se på andra alternativ och möjligheter. Men det som är avtalat och redan genomfört kommer vi att behöva debitera dödsboet.
 
Om avbokning av medverkan vid minnesstund sker?
Om personer väljer att avstå sin medverkan vid minnesstund som de tidigare anmält sig till så blir begravningsbyrån/restaurangen tyvärr ändå tvungna att debitera dödsboet för det antal personer som vi har fått in anmälningar ifrån.
 
När anhöriga önskar se den avlidna?
Vi hanterar fortsatt visning av avlidna som inte har en konstaterad smitta precis som vanligt och enligt de rutiner som finns.
 
När anhöriga önskar se den avlidna som av sjukvården är konstaterat smittad av Covid-19:
Det går att genomföra visning/personligt avsked av avliden även om den konstaterat smittad men kan behöva hanteras på ett annat sätt. Kontakta oss för mer information eftersom det är beroende av hur kroppen hanterats efter bortgång.
 
Kan vi fortsätta att hälsa genom att ta i hand vid begravningsceremoni, minnesstund, gravsättning mm? 
Vid ceremonier är det brukligt att representanten hälsar på gästerna genom att ta i hand. Men då smittorisker föreligger föreslås att avstå handhälsning och fysisk beröring med omtanke om oss alla. Vi ska fortsatt hälsa på alla men istället genom ögonkontakt, nick eller en lätt bugning.

Hur omhändertar vi de människor som avlidit då sjukvården konstaterat eller misstänkt smitta?
Vi använder oss av den skyddsutrustning som Folkhälsomyndigheten föreskriver.
 
Finns det risk att en avliden i en kista smittar?
Nej, det finns ingen risk då omhändertagandet av smittad från både vården och begravningsbyrån sker efter strikta regler. I vissa fall märks kistan med en symbol. 
 
Transport av avlidna från och till andra länder:
I tider av epidemier är flygtransporter ofta inställda. Det kan innebära kraftiga förseningar i transporter av avlidna till och från andra länder. Smittoriskintyg är en del av dokumentationen som ska medfölja utlandstransport av avlidna. /

GÄLLANDE NYA RESTRIKTIONER OCH REGLER FRÅN 1 juli 2021
Begravningsceremonier är på väg mot det normala. Regeringen och Folkhälsomyndigheterna kom lättade restriktioner fr.o.m. 1 juli 2021
Begravning (oavsett ordning och religion) kan det inomhus vara 300 deltagade sittande på anvisade platser. För utomhusbegravning är gränsen 600 deltagare utan anvisad plats.

OBS!! Avståndsregeln råder fortfarande, samt att lokalens storlek är avgörande och får inte ta in fler än vad lokalen är godkänd för eller vad avståndet klarar av.

Gällande minnesstunder lättas restriktionerna upp ytterligare, vid minnesstund på restaurang gäller restaurangernas regler.

GÄLLANDE LÄTTNADER AV RESTRIKTIONER OCH REGLER FRÅN 1 JUNI 2021
Lättnader införs från Regeringen och folkhälsomyndigheten

Antalet begravningsgäster är från 1 juni max 50 personer, antalet i en specifik lokal stys av lokalens storlek.
Begravning utomhus kan hållas med max 100 personer om avstånd kan hållas.
OBS!! Ansvariga för varje lokal har möjlighet att sätta ett lägre antal deltagare än vad lokalens storlek tillåter.

Gällande minnnesstunder är det oförändrat med max 4 personer vid samma bord och med avstånd till nästa bord. Restauranglokalens storlek och restriktioner styr maxantalet.

Kontakta oss gärna för information om hur restriktionerna ser ut i en specifik lokal eller vid en specifik begravning. Vi kommer löpande inhämta information från ansvariga av lokalerna. 

GÄLLANDE NYA RESTRIKTIONER OCH REGLER FRÅN 8 JANUARI 2021
Begravningar är fortfarande ett undantag och det är max 20 deltagade som gäller exkl. tjänstgörande. Det är dock skärpta regler vid restaurangbesök, minnesstunder samt besöken på kontoren.

I våra lokaler har vi märkt upp Maxantal besökare i varje rum och i hela lokalen. Ring gärna oss innan ert besök för att vi ska kunna anpassa storleken på rummet efter antalet besökare.

GÄLLANDE NYA RESTRIKTIONER OCH REGLER FRÅN 24 NOVEMBER 2020
Under presskonferens 20 november 2020 meddelade regeringen att undantag kommer gälla för begravning gällande max antal deltagade vid begravning.
Fr.o.m. den 24 november 2020 gäller max 20 deltagare vid begravning exkl. tjänstgörande. Dock kan ett lägre antal deltagade gälla i vissa lokaler. kontakta oss gärna för mer infomation.