Nya restriktioner gällande begravningar och ceremonier fr.o.m 1 december 2021

Ordlista

Här får du en vägledning i alla de ord och begrepp som förekommer runt en begravning och de juridiska frågor som uppkommer i samband med begravningen