Omhändertagande

Efter att läkare konstaterat dödsfallet kan det i vissa lägen vara aktuellt med en transport till bårhus eller bisättningslokal inom kort tid. Kommer det ske en obduktion av den avlidne måste vi hämta han/hon med en transportbår. Är det inte aktuellt med obduktion kan man om det finns möjlighet kistlägga direkt.

Kistläggning sker alltid med stor vikt på värdighet och respekt av den avlidne, vi hjälper till att klä i egna kläder alternativt svepdräkt, hjälper er gärna att placera minnessaker i kistan t.ex. fotografi, teckningar, blommor.

Vid transporten av den avlidne får ni gärna vara närvarande, ibland kan det vara bra att följa den avlinde i kistan/båren till bilen innan vi kör till kylrum (bisättningslokal). Vilket kylrum/bisättningslokal skiljer sig åt beroende på var begravningsceremonin kommer äga rum.

BÅRHÄMTNING
När någon dör exempelvis i sin bostad eller på en vårdinrättning där bårhus saknas, kan det bli aktuellt med en bårhämtning.
Vi vet att de flesta vill att bårhämtningen skall ske med stor respekt för den avlidne. Det har vi tagit fasta på vilket innebär att vi klär oss och uppträder därefter samt använder representativa begravningsbilar.

Vi har jour dygnet runt och hämtar den avlidne den tid som önskas efter överenskommelse med er som anhörig eller vän.

OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDEN
Att ta hand om en avliden kan gå till på många olika sätt. Men precis som vid bårhämtningen månar vi om respekten för den döde liksom om hänsynen till de efterlevande. Det innebär att vår ambition är att den döde görs i ordning i sin kista så snart som möjligt efter dödsfallet och förs till kylrum i närheten av begravningslokalen. Har du egna önskemål om den dödes klädsel infriar vi dessa. Likaså om det är någon annan personlig sak som man vill skall följa den döde i kistan hjälper vi gärna till med detta.

BISÄTTNING
Bisättning är den del av begravningen som innebär att den döde i sin kista förs till den lokal där begravningsceremonin skall ske. Oftast handlar det om en transport från sjukhusets bårhus till kyrkans eller kapellets bisättningslokal.