Vi är auktoriserade

På Larssons Begravningsbyrå & Juridik har vi en mycket god branschutbildning. Samtliga medarbetare har genomgått den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Vi genomgår dessutom kontinuerlig fortbildning. Att anlita oss ger dig en trygg försäkring om att du får rätt hjälp och stöd i den svåra situation du befinner dig i – och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt.

När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation kan du också vara säker på att byrån följer auktorisationens regler. Att vår begravningsbyrå uppfyller kraven för auktorisation sker genom särskild prövning vart femte år.

Något som bara engagerade människor kan ge
En anhörigs bortgång hör till de svåraste upplevelserna i livet. Medmänsklighet och förståelse är oerhört värdefull. Vi ger omtanke och en värme som bara djupt engagerade människor kan ge. Just omtanken och det djupa engagemanget är något som kännetecknar Sveriges samtliga auktoriserade begravningsbyråer.

Vill du veta mer om vår auktorisation?
Det finns ca 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige, vilket innebär att oavsett var i landet du bor har du nära till en auktoriserad begravningsbyrå.Här kan du läsa mer om alla de krav som ställs på oss som auktoriserad begravningsbyrå.