Familjejuridik

Familjejuridik

Är du gift, sambo, singel, änka eller änkling? 
Oavsett hur din livssituation ser ut berörs du av olika familjejuridiska frågor. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för just dig. Våra jurister arbetar med familjejuridik.

På vår juridiska avdelning arbetar jurister med lång erfarenhet av ekonomisk familjerätt. Kontakta oss så går vi gemensamt igenom din livssituation. Utifrån dina önskemål ger vi dig förslag på de juridiska dokument som bör upprättas. 

Vi hjälper dig att upprätta alla de dokument som kan behövas såsom testamente, äktenskapsförordsamboavtalbodelningsavtalgåvobrevframtidsfullmakt.  Det är viktigt att du regelbundet går igenom dina juridiska dokument eftersom en ändrad livssituation ofta innebär att dina juridiska handlingar måste justeras. 

Vi kan förvara dina juridiska dokument i vår Dokumentbevakning. På så sätt garanterar vi att handlingarna säkert kommer fram vid din bortgång. 

Kontakta oss för att boka en tid. All rådgivning sker efter tidsbokning. 

MAKAR
Enligt huvudregeln är all egendom i ett äktenskap giftorättsgods. Det innebär att när äktenskapet upphör, vid separation eller dödsfall, görs en bodelning där ni ska dela lika på allt vad ni äger. 

Den egendom som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom att man får en gåva eller ett arv med villkor om att egendomen ska vara enskild. Ni kan också upprätta ett äktenskapsförord där ni bestämmer att all eller viss egendom ska vara enskild. Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Ibland vill makar överföra egendom mellan sig, t.ex. om ni vill att båda ska stå som ägare till er fastighet. Ni kan då göra en bodelning under äktenskapet. En anmälan om bodelning måste registreras hos Skatteverket innan bodelningsavtalet upprättas där ni bestämmer hur ni ska fördela egendomen. 

Makar med gemensamma barn ärver varandra enligt lag. De gemensamma barnen ärver både mor och far då båda föräldrarna är avlidna. För att barnens arv ska bli deras enskilda egendom måste föräldrarna upprätta ett testamente. 

Har den först avlidne maken barn som inte är gemensamma, s.k. särkullbarn har särkullbarnen rätt att få ut hela sitt arv vid sin förälders bortgång. För att efterlevande maken ska ärva sin make måste ett testamente upprättas. Även om ett testamente upprättas har särkullbarn rätt att kräva sin laglott vid sin förälders bortgång. Laglotten är hälften av arvslotten.

När äktenskapet upplöses på grund av äktenskapsskillnad ska ni upprätta ett bodelningsavtal där ni bestämmer vem som ska ha vad av era tillgångar. 

SAMBOR
Sambor har inte samma rättsliga skydd som makar. Sambolagen reglerar endast bodelning av bostad och bohag som ni har skaffat för att använda gemensamt. Vid separation har du som sambo rätt till halva värdet av denna egendom, oavsett vem som har betalat för den. Genom att upprätta ett samboavtal kan ni helt eller delvis avtala bort sambolagen, d.v.s. ni kan bestämma att ingen bodelning ska göras när förhållandet upphör. 

Som sambor ärver ni inte varandra enligt lag, inte ens om ni har gemensamma barn. För att ni ska ärva varandra krävs att ni upprättar testamente. 

SINGEL
Är du singel bör du fundera över vem som ärver dig när du avlider. Vill du ändra på arvsordningen ska du upprätta ett testamente.

ÄNKA/ÄNKLING
Har du ärvt din make/maka finns det oftast ett efterarv efter honom/henne. Det innebär att vid din bortgång anses en del av dina tillgångar vara arv efter din make/maka och ska tillfalla hans/hennes arvingar. 

När du ska upprätta ett eget testamente måste du ta hänsyn till arvet efter din tidigare avlidne make/maka.

TESTAMENTE
Om du själv vill påverka hur arvet efter dig ska fördelas måste du upprätta ett testamente. I testamentet kan du också ställa olika villkor, så som att arvet ska vara mottagarens enskilda egendom eller inte ska ingå i bodelning mellan sambor. 

Testamentet måste uppfylla vissa formella krav för att vara giltigt. 

Det är viktigt att förvara originaltestamentet på säkert ställe så att det säkert kommer fram vid din bortgång. Vi erbjuder dig att förvara originalet i vår Dokumentbevakning. 

FRAMTIDSFULLMAKT
Sedan juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Lagen innebär att du kan upprätta en framtidsfullmakt där du själv bestämmer vem som ska ta hand om dina affärer om du i framtiden på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte själv längre kan.

Framtidsfullmakten måste uppfylla vissa formella krav för att vara giltig.

Framtidsfullmakten ska förvaras på säkert ställe så att fullmaktshavaren kan få tillgång till den då den ska användas. Framtidsfullmakten kan förvaras i vår Dokumentbevakning.