Erfarenhet och kunnande sedan 1921

Larssons Begravningsbyrå & Juridik har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Vår verksamhet har sina rötter i en snickeriverkstad som startades 1921 av Anders och Ellen Larsson i Trelleborg. Verkstaden sysselsatte snart ett tiotal anställda och de ursprungliga möbel- och modellsnickerierna kompletterades snart av kisttillverkning – först i liten skala men sedan i allt större omfattning. 1937 överläts snickerirörelsen till två skickliga snickarmästare och ett år senare köpte de samtliga snickeriinventarier.

Så från och med år 1937 skrevs firman ”A. Larssons begravningsbyrå”, på adressen Hansagatan 7 i Trelleborg – och verksamhetens slutgiltiga inriktning för framtiden var nu genomförd.

På tjugoårsdagen för verksamhetens grundade överläts begravningsbyrån till sönerna Malte och Ove. Går vi sedan 30 år fram i tiden axlades ansvaret av den tredje generationen Larsson då Jan Larsson efterträdde sin far som chef för familjeföretaget. Året därefter, 1980, etablerade sig begravningsbyrån även i Svedala på adressen Marknadstorget 8.

Fram till 60-talet fanns det ombud för Larssons Begravningsbyrå Vellinge och Anderslöv eftersom det var svårare att ta sig mellan städerna. 

Redan under början av 1980-talet kunde begravningsbyråns personal biträda vid bouppteckningar; en serviceverksamhet som idag utökats till att omfatta bl.a. arvskiften, testamenten, försäkringar och gravvårdsförsäljning.  År 2004 överlämnades företaget till Leif Ekvall som varit anställd i företaget sedan 1973.

Utvecklingen under de förflutna sjuttiosex åren har säkerligen vida överstigit vad snickarmästaren Anders Larsson och hans hustru Ellen kunde ana och föreställa sig, när de startade sitt lilla blygsamma företag vid Flockaregatan 1. Men utvecklingen stod inte stilla utan gick framåt och goda krafter samverkade. Idag står Larssons Begravningsbyrå & Juridik som ett väletablerat, välkänt och serviceinriktat företag.

Vi är som mest verksamma som begravningsbyrå i Vellinge, Trelleborg och Svedala samt övriga delar av Skåne där vi även har stor verksamhet inom familjejuridiska ärende.