Direktkremation

Vi hjälper er med alla detaljerna kring dödsfallet även om ni inte önskar någon traditionell begravning.

En direktare eller kremation före ceremonin som det även kan kallas är ytterliggare ett sätt att hantera ett dödsfall eller avsked.
Ibland kan den avlidne själv ha haft önskemål om att ingen begravning skall äga rum eller det av andra anledningar är så att de anhöriga eller vännerna ej önskar någon begravning.

INFORMATION OM KREMATION FÖRE CEREMONI/DIREKTKREMATION
Det är viktigt att alla de närmaste känner efter om de fått det avsked som de behöver. Det är vanligt att man innan eller efter kremeringen håller ett enkelt avsked vid urnan eller kistan även om man ej har en begravning. Avskedet behöver inte vara med öppen kista utan tvärtom är det vanligare att man håller det med en stängd kista, lite stillsam musik och ljuständning. Självklart kan man boka in någon som läser minnestal, läsa något själva eller hålla en stilla stund med enbart musik.

Kostar lokalen något för ett avskedet?
För avsked finns det alltid lokal att tillgå utan någon kostnad. Utseendet och storleken av lokal kan skilja sig. I Trelleborg har vi en lokal som heter Livsrummet som kan användas för avsked utan lokalhyra.

Kan man hålla ett avsked med öppen kista?
Ja det kan man, det är upp till familjen som närvarar om man önskar hålla en öppen kista vid avskedet. Avskedet bör då vara så nära dödsfallet som möjligt för att minimera eventuella förändringar av kroppen.

Kan man hålla ett avsked med musik och urna?
Det går lika bra att hålla ett avsked med urnan i lokalen istället för urna, läsa gärna mer under ”Avsked med urna”

Behövs kista även om man inte önskar någon begravning eller ceremoni?
Kista behövs för hanteringen av den avlidne samt behövs vid kremeringen. 

Kontakta oss gärna för att boka ett besök eller få förslag på avsked/begravning.

Planera begravning online