Kyrklig begravning

En kyrklig begravning kan skilja sig väldigt mycket åt även om man oftast har en handbok att följa.

Det finns lokala traditioner som är viktiga att ta hänsyn till. Dett gäller inte bara när man pratar om begravning i Svenska kyrkans ordning utan oberoende av vilket trossamfund man tillhör.

Det är som regel prästen som är ansvarig för begravningsgudstjänsten och därmed även bestämmer över vilken musik, ordning som är godkänd. Varje församling och präst har olika traditioner och syn att se på begravingsgudstjänsten. Kontaka oss gärna för rådgivning och frågor hur det fungerar i den församling ni tillhör.

I Sverige har efter religionsfrihet och lever i ett mångkulturellt samhälle. Vi hjälper alla familjer oberoende vilket trossamfund man tillhör.

Det är viktigt att ta in och lyssna av vilken relgion och tradition er familj lever efter och kontakta oss gärna för rådgivning om ni är osäkra på hur ni ska gå tillväga.

Läs mer i Broschyren Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle