Begravningen

ATT GÅ PÅ BEGRAVNINGEN
Att kunna ta farväl av en anhörig eller nära vän är en viktig del av sorgeprocessen, därför är det viktigt att man deltar vid begravningen av anhöriga eller nära vän om det finns möjlighet till det. Utformningen av begravningen är väldigt varierande och vi hjälper er gärna att få begravningen till ett avsked med personlig prägel och detaljer.

BEGRAVNINGSLOKAL
Många tror att en begravning endast kan utformas i kyrka eller kapell, vilket är fel. En begravning kan ske på valfri plats eller lokal, med tillstånd från mark- eller lokal ägare. En person som älskat havet kan mycket väl begravas vid havet på stranden t.ex.

BORGERLIG BEGRAVNING
En borglig begravning är en religöst oberoende och regelfri begravningsakt. Man kan dock ha en del religiösa inslag i akten om man önskar det. Det finns inga regler som styr hur man skall utforma akten. Man kan välja egen lokal eller plats att arrangera begravningen på (en del platser kräver godkännande). Kontakta oss för förslag på lämplig begravningslokal/-plats.

Hur begravningsakten skall arrangeras är helt valfritt. Levande musik, dikter, tal, cd-musik eller dans är några alternativ.
Önskar man att ha en officiant som håller i begravningen hjälper vi er gärna med detta.

Läs mer om Borgerlig begravning
Läs mer om Livsrummet

KYRKLIG BEGRAVNING
En kyrklig begravning är i många fall i en kyrka eller kapell men kan även vara i andra lokaler, utomhus eller andra platser man tycker är lämpliga för begravningen, detta är en diskussion man för med den församling man tillhör, självklart hjälper vi er med kontakten. Beroende på vilken kyrka man tillhör finns det vissa regler och visst innehåll i begravningsgudstjänsten man måste följa.

Läs mer om Kyrklig begravning

BEGRAVNINGSDAGEN
Det viktigaste är att du och övriga närstående känner er nöjda och trygga, men att också övriga begravningsgäster får en fin upplevelse att minnas av begravningen och eventuella minnesstunden.

Begravningsbyråns representant finns i begravningslokal i god tid före begravningen för att dekorera med blommorna, stämma av begravningsordningen och detaljerna med de tjänstgörande och även ta emot begravningsgästerna. Vårt mål är att dekorering skall vara klart 30 minuter före begravningen börjar. Vi kan ordna tryckta program till alla så att var och en ska kunna följa med i ceremonin.

Programmet blir dessutom ett värdefullt minne efteråt, även för de som inte hade tillfälle att komma på begravningen.

Begravningsbyrån sammanställer även ett minnesalbum där begravningsordning, förteckning på blommor och gåvor finns med samt några bilder från begravningen. Vill du själv samla bilder, dikter, annonsurklipp mm efter begravningen, kan vi också hjälpa dig ta fram ett minnesalbum för det ändamålet.