Juridik vid dödsfall

När en person avlider och man är mitt i sorgen finns där en del juridiska åtgärder och pratiska saker som behöver tas hand om. Vår juridiska avdelning hjälper er med juridiska ärenden vid dödsfall så som t.ex. bouppteckning, arvskifte, förvaltning av dödsbo, försäkringar osv.

Lev livet lite lättare

BOUPPTECKNING
Bouppteckningen innehåller information om vilka som är dödsbodelägare och därmed har rätt att agera i dödsboet. En bouppteckning innehåller även uppgifter på tillgångar och skulder per dödsdag. En bouppteckningsförrättning skall äga rum inom 3 månader och skall sedan kontrolleras av myndigheterna. En registrerad bouppteckning behövs för att reglera ett eventuellt arv.

Pris beroende på tidsåtgång från: 7 000kr

Kontakta oss för boka tid

ARVSKIFTE
Om dödsboet består av flera dödsbodelägare skall ett arvskifte göras. Arvskiftet är en handling som reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna. Finns make eller sambo ska som regel en bodelning göras först eller i samband med arvskiftet. Det är först när arvskiftet är upprättat som man kan avsluta bankkonton, sälja eller överföra fonder eller överlåta en fastighet genom arv. 

Pris beroende på tidsåtgång från: 7 000kr

Kontakta oss för boka tid

FÖRVALTNING
Vid ett dödsfall finns det ofta en hel del praktiska detaljer att ta hand om, t.ex. Hantering av fakturor, uppsägning av abonnemang, kontroll och försäljning av bostadsrätt eller fastighet osv. Vi kan hjälpa er med alla de praktiska detaljer som ni önskar ha hjälp med.

Pris beroende på tidsåtgång

Kontakta oss för boka tid

DEKLARATION
Dödsboet skall deklarera för de inkomster de haft innan dödsfallet men även de inkomster eller eventuell vinst vid försäljning av fastighet, aktier osv. Vi hjälper er självklart med att deklarera.

Kontakta oss för boka tid