Manfred Knutson

Manfred Knutson är en av de olika borgerliga begravningsförrättare som vi anlitar, läs hans egna ord och tankar.

”Min erfarenhet är stor vad gäller att möta de sörjande, lyssna till deras önskemål och hålla ihop begravningsakten. Och att alltid vara i kontakt med de berörda parterna, såsom begravningsbyråer, musiker, vaktmästare i krematorier och kapell.

Jag har arbetat inom svenska kyrkan i över 30 år som präst och har 14 okt. 2011 gått ut ur Svenska kyrkan Vill ej vara präst. Nu tillhör jag ingen förening eller ngt. trossamfund. Är helt enkelt en svensk medborgare, med rätt att få leva.

Jag är helt införstådd med de regler som gäller för en borgerlig begravningsförrättare/officiant.

Min önskan är att fortsätta hjälpa människor i sorg. Har aldrig bråttom, ringer alltid upp, hälsar på. Genomför de sörjandes önskemål tillsammans med Begravnings-byrån och skriver ner ett A4 ark med Minnen av den avlidnes tid på denna jord, som jag sen lämnar över till er anhöriga. En vecka senare hör jag efter hur ni mår och om ni önskar fortsatt stöd och hjälp.

Sist men inte minst. Mitt nytänkande har satt fokus på att det viktigaste är en begravning med ett positivt sista Farväl oavsett om officianten gör det borgerligt eller religiöst.”

Manfred Knutson kan bokas genom oss.

Läs mer om Borgerlig begravning