Mikael Järlestrand

Mikael Järlestrand är en av våra borgerliga officianter och har stor vana att arbeta med människor samt verka i och runt begravningar.

”Jag är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö och Lunds Universitet som musik- och historielärare. Jag har parallellt arbetat med begravningar i över 30 år både som solist och officiant. 

Begravningar är ett av de svåraste tillfällena i livet då man som anhörig och vän upplever många olika känslolägen. Allt ifrån obeskrivlig sorg och förtvivlan till tacksamhet för allt man fått dela med den som har gått bort. Jag önskar att detta tillfälle för dig/er skall bli ett värdigt avsked och ett vackert minne. Som borglig officiant träffar jag er i er hemmiljö eller på Larssons begravningsbyrå, allt efter era önskemål. Jag vill vara flexibel och tillgodose era önskemål samt ta del av era  berättelser så mitt minnestal ger en rättvis, personlig bild av den som vi skall ta farväl av. 

Om ni önskar ombesörjer jag, förutom det ceremoniella, även solosång och musik vid begravningen”.

Mikael Järlestrand kan bokas genom oss.

Läs mer om Borgerlig begravning

Mikael Järlestrand