Inspirationssida Begravningsprogram

Se nedan för inspiration för begravningsprogram, ni kan även här se olika typsnitt och format.
Detta är enbart en förenklad visning och vi hjälper er att sätta samman ett korrektur innan det går i tryck.

Ni kan se olika typsnitt och några få av utformande som finns genom att klicka på bakgrund, klicka sedan på den bakgrund ni tycker är fin. Där efter kan ni klicka på ”Redigera” och ändra namn och typsnitt för att se några av de förändringar som kan göras.