Begravningsentreprenör

« Back to Glossary Index

Person som arbetar på en begravningsbyrå och som på olika sätt förbereder begravningar. Ursprungligen har uttrycket använts om innehavaren av en begravningsbyrå, men idag avses både innehavare och anställd. Yrkesbenämningar som används inom branschen är begrav-ningsrådgivare, kundmottagare, representant och chaufför.

« Tillbaka till ordlistan