Information Bouppteckning: För närvarande har Skatteverket minst 14 veckors handläggningstid, vi återkommer till er.

Begravningskonto

« Back to Glossary Index

Bankkonto eller värdepappersfond som tecknats i livstiden och där behållningen inklusive ränta eller värdetillväxt skall täcka begravningskostnaderna. Eventuellt överskott tillfaller dödsboet.

« Tillbaka till ordlistan