Begravningsprocession

« Back to Glossary Index

Att under högtidliga former följa den avlidne till graven. Antingen till fots eller i följefordon efter kistan. Kistan bäres eller transporteras med hjälp av fordon.

« Tillbaka till ordlistan