Information Bouppteckning: För närvarande har Skatteverket minst 14 veckors handläggningstid, vi återkommer till er.

Begravningsritual

« Back to Glossary Index

I första hand avses den hävdvunna eller stadgade ordningen för kyrkliga begravningsförrätt-ningar och andra religiösa eller profana begravningsceremonier.

« Tillbaka till ordlistan