Begravningsritual

« Back to Glossary Index

I första hand avses den hävdvunna eller stadgade ordningen för kyrkliga begravningsförrätt-ningar och andra religiösa eller profana begravningsceremonier.

« Tillbaka till ordlistan