Nya restriktioner gällande begravningar och ceremonier fr.o.m 1 december 2021

Bisättningslokal

« Back to Glossary Index

Lokal, oftast med kylmöjlighet, för förvaring av avlidna i kistor i avvaktan på begravningsce-remoni eller gravsättning. Bisättningslokaler förekommer oftast i direkt anslutning till kyrkolokaler och begravningskapell.

« Tillbaka till ordlistan