Blästrad text

« Back to Glossary Index

Inskriptionsmetod på gravstenar innebärande att texten och ornamenten (sand)blästras i stenen. 

« Tillbaka till ordlistan