Information Bouppteckning: För närvarande har Skatteverket minst 14 veckors handläggningstid, vi återkommer till er.

Deposition

« Back to Glossary Index

Pengar till den egna begravningen som sätts in på särskilt konto i bank genom begravningsby-råns försorg. Med depositionen kan följa ett förordnande som innebär att man i förväg bestämmer eller uttrycker en önskan om hur begravningen skall ske.

« Tillbaka till ordlistan