Dödsannonssymboler

« Back to Glossary Index

Symbol i dödsannonsen som erinrar om den avlidne och hans livsgärning. Ursprungliga symboler i Sverige var olika former av korset, kristendomens symbol. Numera finner man en mångfald symboler liksom yrkesinsignier, bilder som visar fritids- och hobbyintressen ?liksom enbart vackra dekorer.

« Tillbaka till ordlistan