Dödsbud

« Back to Glossary Index

Meddelande om att någon är död. Vanligen avses muntligt (eller skriftligt) besked om ett dödsfall som framförs till den avlidnes närmast anhöriga.

« Tillbaka till ordlistan