En sista hälsning

« Back to Glossary Index

Mycket vanlig hälsning på kort eller band på kransar och sorgbuketter som sänds till begrav-ningsceremonin. Förkortas ESH.

« Tillbaka till ordlistan