Ett sista tack och farväl

« Back to Glossary Index

Mycket vanlig hälsning på kort eller band på kransar och sorgbuketter som sänds till begrav-ningsceremonin. Förkortas ESTOF.

« Tillbaka till ordlistan