Information Bouppteckning: För närvarande har Skatteverket minst 14 veckors handläggningstid, vi återkommer till er.

Förruttnelse

« Back to Glossary Index

Mikrobiell nedbrytning av proteinhaltigt biologiskt material under begränsat lufttillträde, varvid det bildas illaluktande föreningar, såsom merkaptaner, svavelväte och aminer. J.fr. Nhumifiering och Njäsning.

« Tillbaka till ordlistan