Nya restriktioner gällande begravningar och ceremonier fr.o.m 1 december 2021

Gravanordning

« Back to Glossary Index

Gravvårdar och andra gravöverbyggnader, stenramar, staket eller andra liknande anordningar på en gravplats.

« Tillbaka till ordlistan