Gravrätt

« Back to Glossary Index

Den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats på en allmän begravningsplats upplåts av den som förvaltar begravningsplatsen till någon för gravsättning.

« Tillbaka till ordlistan