Information Bouppteckning: För närvarande har Skatteverket minst 14 veckors handläggningstid, vi återkommer till er.

Ingångspsalm

« Back to Glossary Index

Psalm som inleder en gudstjänst exempelvis begravningsgudstjänsten. I Svenska kyrkan föregås ingångspsalmen ofta av ett längre orgelpreludium, så kallad ingångsmusik.

« Tillbaka till ordlistan