Jordbegravning

« Back to Glossary Index

Med uttrycket avses en begravning där kistan med den avlidne gravsättes. Synonymt med kistbegravning. Motsatsen är alltså kremationsbegravning där den avlidne gravsätts efter kremation.

« Tillbaka till ordlistan