Konkursförvaltare

« Back to Glossary Index

Person som övertar dödsboets förvaltning om tillgångarna inte täcker skulderna.

« Tillbaka till ordlistan