Sorgetid

« Back to Glossary Index

Förr i lag fastställd tid efter makes död under vilken efterlevande make inte fick ingå nytt äktenskap (1 år för änka och ½ år för änkling enligt 1734 års lag).

« Tillbaka till ordlistan