Testamentarisk efterarvinge

« Back to Glossary Index

Arvinge som genom testamente erhåller lott som annan testamentstagare tidigare innehaft och förfogat över.

« Tillbaka till ordlistan