Vila i frid

« Back to Glossary Index

Mycket vanlig hälsning på kort eller band på kransar och sorgbuketter som sänds till begrav-ningsceremonin. Förkortas VIF. Jfr engelskans ”Rest In Peace”, RIP.

« Tillbaka till ordlistan