Information Bouppteckning: För närvarande har Skatteverket minst 14 veckors handläggningstid, vi återkommer till er.

Aska

« Back to Glossary Index

Askan efter en avliden är allt som blir kvar efter en kremation. Det mesta av askan består av skelettets ben. En mindre del av askan kommer från kistan. Innan askan läggs i urnan eller gravsätts i minneslund, mals askan i en s.k. askberedare på krematoriet.

« Tillbaka till ordlistan