Avliden

« Back to Glossary Index

En ”avliden person” är synonymt med en ”död person”, ”hädangången person” , ”bortgången” eller ”avsomnad”. Dvs en person som inte längre lever, som lämnat livet. Jämför med avlida.

« Tillbaka till ordlistan