Bärare

« Back to Glossary Index

Person eller personer som bär kistan i samband med bisättning, transport, begravningscere-moni eller gravsättning. J.fr. bisättningsbärare och bärare vid begravningen eller bärarlag.

« Tillbaka till ordlistan