Begravningsceremoni

« Back to Glossary Index

Synonymt med ”begravningsakt”. Det tillfälle eller högtid då man, ofta under rituella former, tar avsked av den döde. ?”Begravningsceremoni” är ett samlingsbegrepp för alla slags begravningshögtider. ”Begravningsgudstjänst” heter Svenska Kyrkans ordning. ”Borgerlig begravning” kallar man den ordning som är konfessionsfri, dvs oberoende av någon särskild religion eller lära. Många frikyrkor eller andra kristna samfund har sin ordning liksom olika religioner förutom kristendomen. Jehovas vittnen har således sin egen ceremoni, katolikerna sin och muslimerna sin osv. När vi säger att vi skall gå på en begravning menar vi ofta att vi skall övervara begravningsceremonin.

« Tillbaka till ordlistan