Dubbelurna

« Back to Glossary Index

Urna med plats för aska efter två avlidna, i första hand två makar. Dubbelurnan kan vara avdelad med en mellanvägg, men vanligtvis förvaras askorna i samma utrymme.

« Tillbaka till ordlistan