Förgängligt material

« Back to Glossary Index

Med förgängligt material menas sådant material i en askurna som förintas inom 15 år i en jordgrav (exempelvis bleckplåt, trä, träfiber, bark m.m.). Jfr förgängligt material.

« Tillbaka till ordlistan