Kvarlåtenskap

« Back to Glossary Index

Det som en avliden lämnar efter sig i form av lösöre, fast egendom, värdepapper och andra ägodelar. Kvarlåtenskapen ärvs av de efterlevande arvingarna.

« Tillbaka till ordlistan