Likfläckar

« Back to Glossary Index

De rödvioletta fläckar som på en avliden ofta uppträder 10-12 timmar efter döden beroende på att blodet genom sin tyngd sjunkit till lågt liggande ställen på kroppen.

« Tillbaka till ordlistan