Sänkning

« Back to Glossary Index

Moment i gravsättningen då kistan eller urnan sänks i graven. Sänkning av kista sker oftast med hjälp av fyra till sex personer. Sänkning av urna kan ske av en person.

« Tillbaka till ordlistan