Skötselfria gravar

« Back to Glossary Index

Benämning på gravplatser som inte kräver de efterlevandes egenhändiga skötsel av planter-ingsytor och liknande. Exempel på skötselfria gravar är urngravar i kolumbarium, minneslun-dar, gravar som sköts av kyrkogårdshuvudmannen. Även gravar som redan sköts av någon kan betraktas som skötselfria i samband med en ny gravsättning. Den som önskar att en vanlig urn- eller kistgrav skall bli skötselfri kan ersätta planteringsytan med exempelvis gräsmatta, grus eller en stenhäll.

« Tillbaka till ordlistan