Tacksägelse

« Back to Glossary Index

Tacksägelse hålls i den avlidnes hemförsamling,, i allmänhet vid högmässogudstjänsten söndagen efter det att dödsfallet blev känt eller vid högmässogudstjänsten söndagen efter begravningen. Prästen läser då från predikstolen upp den avlidnes namn. Efter bön ringer kyrkklockorna en kort stund.

« Tillbaka till ordlistan