Nya restriktioner gällande begravningar och ceremonier fr.o.m 1 december 2021

Urnlund

« Back to Glossary Index

Område (gravkvarter) på en begravningsplats som iordningställts endast för urngravplatser. I gravplatserna i en urnlund kan således inte kistor gravsättas. Ibland förväxlas begreppet urnlund med minneslund.

« Tillbaka till ordlistan