Begravningsavgift

« Back to Glossary Index

Avgift, eller snarare skatt baserad på inkomsten, som alla fr o m år 2000 betalar för att huvudmannen för begravningsverksamheten där man är folkbokförd (församling inom Svenska kyrkan eller kommunen) vid dödsfallet utan extra kostnad skall tillhandahålla:?- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år,?- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav,?- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,?- kremering,?- lokal för förvaring och visning av stoftet, samt?- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.?Bestämmelser om begravningsavgiften regleras i Begravningslagen (SFS nr: 1990:1144).

« Tillbaka till ordlistan