Begravningslagen

« Back to Glossary Index

Begravningslagen (SFS 1990:1144) reglerar bl.a. samhällets skyldigheter att hålla begrav-ningsplats, anmälan om dödsfall, gravsättning och kremering, flyttning av gravsatt stoft eller aska, gravrätt mm. Se även Begravningsförordningen.

« Tillbaka till ordlistan